за Христос

Жабите ще се махнат от теб, от къщите ти, от служителите ти и от народа ти; само в Нил ще останат.

Слушай Изход 8:11
Изход 8:11

Препратки:

Други преводи на Изход 8:11: