за Христос

Фараонът отговори: Утре. А той му заяви: Ще бъде, според както си казал, за да познаеш, че няма никой, подобен на Господа, нашия Бог.

Слушай Изход 8:10
Изход 8:10

Препратки:

Други преводи на Изход 8:10: