за Христос

Тогава Господ каза на Моисей: Влез при фараона и му кажи: Така казва Господ: Пусни народа Ми, за да Ми послужат.

Слушай Изход 8:1
Изход 8:1

Препратки:

Други преводи на Изход 8:1: