за Христос

И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

Слушай Изход 6:23
Изход 6:23

Препратки:

Други преводи на Изход 6:23: