за Христос

Изход 6:14-27   

14 Родословие на Израелевите племена
Ето родоначалниците на бащините домове на Аарон и Моисей; синове на Рувим, Израелевия първороден: Енох, Фалу, Есрон и Хармий; тези са Рувимови семейства.
15 Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин и Сохар, и Саул, син на ханаанка; тези са Симеонови семейства.
16 Имената на Левиевите синове според поколенията им са тези: Гирсон, Каат и Мерарий; и годините на Левиевия живот станаха сто тридесет и седем.
17 Синовете на Гирсон са: Ливний и Семей според семействата им.
18 А синовете на Каат са: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; и годините на Каатовия живот станаха сто тридесет и три.
19 И синовете на Мерарий са: Маалий и Мусий. Тези са Левиевите семейства според поколенията им.
20 Амрам взе за жена леля си Йохаведа, която му роди Аарон и Моисей, и годините на Амрамовия живот станаха сто тридесет и седем.
21 Синовете на Исаар са: Корей, Нефег и Зехрий.
22 А синовете на Озиил са: Мисаил, Елисафон и Ситрий.
23 И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.
24 Синовете на Корей са: Асир, Елкана и Авиасаф; тези са Кореевите семейства.
25 И Аароновият син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финеес. Тези са родоначалниците на бащините домове на левитите според семействата им.
26 Тези са същите Аарон и Моисей, на които Господ каза: Изведете израелтяните от Египетската земя според войнствата им.
27 Те са, които говориха на египетския цар фараон, за да изведат израелтяните от Египет; тези са същите Моисей и Аарон.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40