за Христос

Изход 6:1-13   

1 А Господ каза на Моисей: Сега ще видиш какво ще сторя на фараона, така че по принуда да ги пусне, и ще го принудя да ги пропъди от земята.
2 Бог говори още на Моисей и му каза: Аз съм Йехова.
3 Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков с името Бог Всемогъщий, но не им бях познат с името Си Йехова.
4 И сключих завет с тях, според който ще им дам Ханаанската земя, в която бяха пришълци при пребиваванията си.
5 При това чух стоновете на израелтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета.
6 Затова кажи на израелтяните: Аз съм Йехова, ще ви освободя от игото на египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви откупя с протегната десница и с велики дела на съд.
7 Ще ви направя Мой народ и ще бъда ваш Бог, и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви извеждам от египетското иго.
8 И ще ви въведа в земята, за която съм се клел, че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков. И ще я дам на вас за наследство. Аз съм Йехова.
9 И Моисей каза така на израелтяните, но поради угнетението на душите си и поради жестокото си робство те не послушаха Моисей.
10 След това Господ говори на Моисей:
11 Влез при египетския цар фараон и му кажи да пусне израелтяните от земята си.
12 Но Моисей каза на Господа: Ето, израелтяните не ме послушаха; тогава как ще ме послуша фараонът, като съм с вързани устни?
13 Затова Господ говори на Моисей и Аарон и им даде поръчка до израелтяните и до египетския цар фараон да изведат израелтяните от Египетската земя.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40