за Христос

И в същия ден фараонът заповяда на разпоредниците и на надзирателите на народа:

Слушай Изход 5:6
Изход 5:6

Препратки:

Други преводи на Изход 5:6: