за Христос

Вместо тебе нека той говори на народа; той ще ти бъде вместо уста, а ти ще го ръководиш като Бог.

Слушай Изход 4:16
Изход 4:16

Препратки:

Други преводи на Изход 4:16: