за Христос

И постави двора около скинията и жертвеника и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей завърши делото.

Слушай Изход 40:33
Изход 40:33

Препратки:

Други преводи на Изход 40:33: