за Христос

Изход 40:1-16   

1 Установяване и освещаване на скинията
Тогава Господ каза на Моисей:
2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.
3 И да сложиш в него ковчега за плочите на свидетелството и да закриеш ковчега със завесата.
4 Да внесеш трапезата и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника и да запалиш светилата му.
5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството и да наместиш покривката за входа на скинията.
6 Да сложиш жертвеника за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.
7 И да сложиш умивалника между шатъра за срещане и жертвеника и да налееш вода в него.
8 Да поставиш оградата на околния двор и да окачиш покривката на дворния вход.
9 Да вземеш мирото за помазване и да помажеш скинията и всичко, което е в нея; така да осветиш нея и всичките й принадлежности; и ще бъде свята.
10 И да помажеш жертвеника за всеизгарянето и всичките му прибори, за да осветиш жертвеника; така жертвеникът ще бъде пресвят.
11 Да помажеш и умивалника, и подложката му, за да ги осветиш.
12 После да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;
13 и да облечеш Аарон със свещените одежди, да го помажеш и да го посветиш, за да Ми свещенодейства;
14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони
15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействат. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.
16 И Моисей направи всичко, както Господ му заповяда; така направи.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40