за Христос

И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израелтяните - Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.

Слушай Изход 3:14
Изход 3:14

Препратки:

Други преводи на Изход 3:14:

И Бог каза на Мойсей: Аз съм Онзи, който съм. И още каза: Така ще кажеш на израилевите синове: Онзи, който съм #Божието име е свързано с еврейската дума съм и най-вероятно се е произнасяло Йахве.# ме изпрати при вас.
/Верен 2002/
И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израелците - Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.
/Библейско общество 2000/
И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас.
/Протестантски 1940/
Бог отговори на Моисея: Аз съм вечно Съществуващият. И рече: тъй кажи на синовете Израилеви: вечно Съществуващият (Иехова) ме прати при вас.
/Православен/
И рече Бог Моисею: Аз съм СИЙ; и рече: Така ще речеш на синовете Израилеви: СИЙ ме проводи при вас.
/Цариградски/
And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.
/KJV/