за Христос

Изход 37:17-24   

17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него.
18 Шест клона се издаваха от страните му - три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.
19 На единия клон имаше три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; и на другия клон - три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; така беше и на шестте клона, които се издаваха от светилника.
20 А на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадеми с топчиците им и цветята им.
21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под първите два клона една топчица, под вторите два клона една топчица и под третите два клона една топчица.
22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато.
23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.
24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40