за Христос

Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност,

Слушай Изход 34:6
Изход 34:6

Препратки:

Други преводи на Изход 34:6: