за Христос

И аз им казах: Който има злато, нека си го извади; и така те ми го дадоха. Тогава го хвърлих в огъня; и направих това теле.

Слушай Изход 32:24
Изход 32:24

Препратки:

Други преводи на Изход 32:24: