за Христос

Изход 31   

1 Строители на скинията
Господ пак каза на Моисей:
2 Виж, Аз повиках на име Веселеил, сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе;
3 и го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство,
4 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед
5 и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дървени елементи за изработването на всякаква работа.
6 С него Аз определих Елиав, Ахисамахов син, от Дановото племе; и на всеки, който е с мъдро сърце, Аз вложих умение в сърцето му, за да направи всичко, което съм ти заповядал:
7 шатъра за срещане, ковчега за плочите на свидетелството, умилостивилището, което е над него, и всичките принадлежности на шатъра,
8 трапезата и приборите й, златния светилник с всичките му прибори и кадилния олтар,
9 жертвеника за всеизгарянето с всичките му прибори и умивалника с подложката му;
10 служебните одежди, святите одежди на свещеника Аарон и одеждите на синовете му, за да свещенодействат;
11 мирото за помазване и тамяна за благоуханното кадене за светилището; според всичко, каквото съм ти заповядал, да го направят.
12 За съботата
Господ каза още на Моисей:
13 Кажи също така на израелтяните: Съботите Ми строго да пазите, защото това е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам.
14 И така, да пазите съботата, защото ви е свята: който я оскверни, да бъде умъртвен; защото всеки, който работи в нея, този човек да бъде изтребен измежду народа си.
15 Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за свята почивка, свята на Господа; всеки, който работи в съботния ден, да умре.
16 И така, израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет.
17 То е знак между Мен и израелтяните завинаги; защото за шест дни Господ направи небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои.
18 И като свърши говоренето Си с Моисей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40