за Христос

Този жертвеник да сложиш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, където ще се срещам с теб.

Слушай Изход 30:6
Изход 30:6

Препратки:

Други преводи на Изход 30:6:

Да го сложиш пред завесата, която е пред ковчега на свидетелството срещу умилостивилището, което е над свидетелството, където ще се срещам с теб.
/Верен 2002/
Този жертвеник да сложиш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, където ще се срещна с теб.
/Библейско общество 2000/
Тоя олтар да туриш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, гдето ще се срещам с тебе.
/Протестантски 1940/
И тури го пред завесата, която е пред ковчега на откровението, срещу очистилището, което е над ковчега на откровението, дето ще ти се явявам.
/Православен/
И да го туриш пред завесата която е пред ковчега на свидетелството, срещу очистилището върх ковчега на свидетелството дето ще се виждам с тебе.
/Цариградски/
And thou shalt put it before the vail that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee.
/KJV/