за Христос

така да бъде на Аароновото чело, когато Аарон носи нечестието на светите приноси, които израелтяните ще посвещават, и всичките им дарове; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.

Слушай Изход 28:38
Изход 28:38

Препратки:

Други преводи на Изход 28:38:

Така да бъде на челото на Аарон и Аарон ще отнема беззаконието на светите неща, които израилевите синове ще посвещават във всичките си свети приноси. Тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приятни пред ГОСПОДА.
/Верен 2002/
така да бъде на Аароновото чело, когато Аарон носи обвинението на свещените вещи, които израелците ще даряват във всичките си приноси; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.
/Библейско общество 2000/
така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израилтяните ще посвещават във всичките си свети приноси; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.
/Протестантски 1940/
тя да бъде на Аароновото чело, и да носи Аарон върху си недостатъците на приносите, които посвещават Израилевите синове, и всички дарове, които те принасят; тя да бъде постоянно на челото му, за да благоволи Господ към тях.
/Православен/
и да бъде на Аароновото чело, за да носи Аарон прегрешенията на светите неща които Израилевите синове ще посвещават във всичките свои свети приношения, и да бъде винаги на челото му, за да са те приятни пред Господа.
/Цариградски/
And it shall be upon Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things, which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts; and it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before the LORD.
/KJV/