за Христос

Изход 28:15-30   

15 Да направиш нагръдника за отсъждане изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш.
16 Да бъде квадратен, двоен, една педя дълъг и една педя широк.
17 И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни; ред рубин, топаз и берил да е първият ред;
18 вторият ред: тюркоаз, сапфир и смарагд;
19 третият ред: хиацинт, ахат и аметист;
20 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; да бъдат закрепени в златните си гнезда.
21 Камъните да бъдат дванадесет според имената на синовете на Израел, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му.
22 На нагръдника да направиш изплетени верижки, като венец от чисто злато.
23 И да направиш на нагръдника две златни колелца и да сложиш двете колелца на двата края на нагръдника.
24 Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете колелца в краищата на нагръдника.
25 А другите два края на двете венцеобразни верижки да свържеш с двете гнезда и да ги сложиш на презрамките на ефода откъм външната му страна.
26 Да направиш още две златни колелца, които да сложиш на другите два края на нагръдника, на онази му страна, която е откъм вътрешната страна на ефода.
27 Да направиш и други две златни колелца, които да сложиш отдолу на двете презрамки на ефода, откъм външната му страна - там, където се събират краищата му, над изкусно изработената препаска на ефода.
28 И да вързват нагръдника чрез колелцата му за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработената препаска на ефода и за да не се отделя нагръдникът от ефода.
29 Така Аарон, когато влиза в светилището, ще носи винаги имената на синовете на Израел върху нагръдника за отсъждане на сърцето си, за спомен пред Господа.
30 На нагръдника за отсъждане да положиш и Урим и Тумим, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза пред Господа; и Аарон да носи винаги средството за вземане на решения от израелтяните на сърцето си пред Господа.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40