за Христос

Изход 28   

1 Одежди на свещениците
А ти вземи при себе си измежду израелтяните брат си Аарон и синовете му с него, за да Ми свещенодействат; Аарон и Аароновите синове Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.
2 И да направиш свещени одежди на брат си Аарон, да му придават достойнство и чест.
3 Кажи на всички майстори, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарон за освещение, за да Ми свещенодейства.
4 Ето одеждите, които ще направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свещени одежди на брат ти Аарон и на синовете му, за да Ми свещенодействат.
5 И те нека приемат от народа приносите им от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
6 Да направят ефода изкусна работа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
7 На двата му края да има две презрамки, които да се вързват, за да бъде затегнат.
8 А препаската върху ефода, която ще е над него, да бъде еднаква с него по направата му и част от самия ефод от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
9 Да вземеш и два ониксови камъка и да изрежеш на тях имената на синовете на Израел,
10 шест от имената им на единия камък и имената на останалите шестима на другия камък по реда на раждането им.
11 С изкуството на резбар, който изрязва печати, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израел; и да ги вложиш в златни гнезда.
12 И да сложиш тези два камъка на презрамките на ефода, камъни за спомен на израелтяните; Аарон ще носи имената им за спомен пред Господа на двете си рамена.
13 Да направиш и златни гнезда
14 и две верижки от чисто злато - да ги направиш изплетени като венец, и да закрепиш плетените верижки в гнездата им.
15 Да направиш нагръдника за отсъждане изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш.
16 Да бъде квадратен, двоен, една педя дълъг и една педя широк.
17 И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни; ред рубин, топаз и берил да е първият ред;
18 вторият ред: тюркоаз, сапфир и смарагд;
19 третият ред: хиацинт, ахат и аметист;
20 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; да бъдат закрепени в златните си гнезда.
21 Камъните да бъдат дванадесет според имената на синовете на Израел, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му.
22 На нагръдника да направиш изплетени верижки, като венец от чисто злато.
23 И да направиш на нагръдника две златни колелца и да сложиш двете колелца на двата края на нагръдника.
24 Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете колелца в краищата на нагръдника.
25 А другите два края на двете венцеобразни верижки да свържеш с двете гнезда и да ги сложиш на презрамките на ефода откъм външната му страна.
26 Да направиш още две златни колелца, които да сложиш на другите два края на нагръдника, на онази му страна, която е откъм вътрешната страна на ефода.
27 Да направиш и други две златни колелца, които да сложиш отдолу на двете презрамки на ефода, откъм външната му страна - там, където се събират краищата му, над изкусно изработената препаска на ефода.
28 И да вързват нагръдника чрез колелцата му за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработената препаска на ефода и за да не се отделя нагръдникът от ефода.
29 Така Аарон, когато влиза в светилището, ще носи винаги имената на синовете на Израел върху нагръдника за отсъждане на сърцето си, за спомен пред Господа.
30 На нагръдника за отсъждане да положиш и Урим и Тумим, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза пред Господа; и Аарон да носи винаги средството за вземане на решения от израелтяните на сърцето си пред Господа.
31 Да направиш мантията на ефода цяла от синьо.
32 В средата на върха й да има отвор, какъвто е отворът на бронята; и да има тъкана обшивка около отвора си, за да не се къса.
33 И по полите й да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо по полите й, и златни звънци наоколо помежду им -
34 златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията.
35 Аарон да я носи, когато служи, за да се чува звънтенето й, когато влиза в светилището пред Господа и когато излиза, за да не умре.
36 Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш надпис, както се изрязва печат, Свят на Господа.
37 Да я сложиш на син ширит, за да бъде на митрата; да бъде в предната страна на митрата;
38 така да бъде на Аароновото чело, когато Аарон носи нечестието на светите приноси, които израелтяните ще посвещават, и всичките им дарове; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.
39 И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да ги направиш везана работа.
40 А за Аароновите синове да направиш хитони и пояси да им направиш, и превръзки за главата да им направиш, да им придават достойнство и чест.
41 С тези одежди да облечеш брат си Аарон и синовете му с него и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат.
42 Да им направиш и ленени долни дрехи, които да покриват голотата на тялото им; нека покриват бедрата им от кръста надолу;
43 и нека Аарон и синовете му ги носят, когато влизат в скинията за срещане или когато пристъпват към жертвеника, за да служат в светилището, да не би да си навлекат вина и да умрат. Това да бъде вечен закон за него и за потомството му след него.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40