за Христос

Изход 27   

1 Жертвеник и двор на скинията
Да направиш жертвеника от ситимово дърво, пет лакътя широк; жертвеникът да бъде квадратен и височината му да бъде три лакътя.
2 На четирите му ъгъла да му направиш рогове; роговете да бъдат част от самия него; и да го обковеш с мед.
3 Да му направиш и гърнета за изнасяне на пепелта и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му; всичките му прибори да направиш медни.
4 И да му направиш медна решетка във вид на мрежа и на четирите ъгъла на мрежата да направиш четири медни колелца.
5 Да я положиш под полицата, която е около жертвеника отдолу, така че мрежата да стигне до средата на жертвеника.
6 Да направиш и върлини за жертвеника, върлини от ситимово дърво, които да обковеш с мед.
7 Върлините да се проврат през колелцата и върлините да бъдат от двете страни на жертвеника, за да се носи с тях.
8 Кух, от дъски, да направиш жертвеника отвътре; както ти бе показано на планината, така да го направиш.
9 Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя.
10 Стълбовете му да бъдат двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.
11 Също по дължината по северната страна да има завеси, дълги сто лакътя, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.
12 После за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки.
13 Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакътя.
14 И завесите за едната страна на входа да бъдат дълги петнадесет лакътя и за тях три стълба и трите им подложки.
15 Също и за другата страна да има завеси, петнадесет лакътя дълги, и за тях три стълба с трите им подложки.
16 А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки.
17 Всички стълбове около двора да бъдат опасани със сребро: куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни.
18 Дължината на двора да е сто лакътя, широчината навсякъде петдесет лакътя, а височината пет лакътя; завесите му да са от препреден висон и подложките на стълбовете му медни.
19 Всички прибори на скинията за всяка служба в нея, всичките й колове и всички колове на двора да бъдат медни.
20 И ти заповядай на израелтяните да ти донасят елей първоток, чист, за осветление, за да горят винаги светилата.
21 В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до сутрин пред Господа. Това да бъде вечен закон за израелтяните във всичките им поколения.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40