за Христос

Изход 25:31-40   

31 Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, разклоненията му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него.
32 От страните му да се издават шест клона - три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.
33 На единия клон да има три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; и на другия клон - три чашки като бадеми и една топчица, и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.
34 На стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.
35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.
36 Топчиците им и разклоненията им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.
37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят пред него.
38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.
39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези прибори.
40 Внимавай да ги направиш според образеца им, който ти беше показан на планината.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40