за Христос

Изход 25   

1 Приноси и принадлежности на скинията
Тогава Господ каза на Моисей:
2 Кажи на израелтяните да Ми поднесат принос; от всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете приноса за Мен.
3 А ето какъв принос ще приемете от тях: злато, сребро и мед,
4 синьо, мораво, червено, висон и козя кожа,
5 червено боядисани овнешки кожи и язовски кожи, ситимово дърво,
6 масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,
7 оникси и камъни, които се поставят на ефода и на нагръдника.
8 И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.
9 Според всичко, което ти показвам - образеца на скинията и образеца на всичките й принадлежности, - така да я направите.
10 Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина и лакът и половина висок.
11 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо.
12 И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна и две колелца на другата му страна.
13 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато,
14 и да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да бъде носен ковчегът с тях.
15 Върлините да остават в колелцата на ковчега; да не се изваждат от него.
16 И да сложиш в ковчега плочите на свидетелството, които ще ти дам.
17 Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко.
18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.
19 Да направиш един херувим на единия край и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.
20 Херувимите да бъдат с разперени отгоре крила и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; лицата на херувимите да бъдат обърнати към умилостивилището.
21 И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да поставиш плочите на свидетелството, което ще ти дам.
22 Там ще се срещам с теб; и отгоре на умилостивилището, между двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядвам за израелтяните.
23 Да направиш трапеза от ситимово дърво два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока.
24 Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец наоколо.
25 Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й.
26 Да й направиш и четири златни колелца и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й крака.
27 Колелцата да бъдат до самия перваз - като халки на върлините, за да се носи трапезата.
28 Върлините ще направиш от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, и трапезата да се носи с тях.
29 И да направиш блюдата й, кадилниците й, стомните й и тасовете й за употреба при възлиянията пред Господа; от чисто злато да ги направиш.
30 А на трапезата постоянно да слагаш хлябове за принос пред Мене.
31 Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, разклоненията му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него.
32 От страните му да се издават шест клона - три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.
33 На единия клон да има три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; и на другия клон - три чашки като бадеми и една топчица, и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.
34 На стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.
35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.
36 Топчиците им и разклоненията им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.
37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят пред него.
38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.
39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези прибори.
40 Внимавай да ги направиш според образеца им, който ти беше показан на планината.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40