за Христос

За всякакъв вид престъпление - относно вол, осел, овца, дреха или каквото и да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово - делото между двамата ще дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си.

Слушай Изход 22:9
Изход 22:9

Препратки:

Други преводи на Изход 22:9:

За всякакъв вид престъпление -- за вол, магаре, овца, дреха или каквото и да било изгубено нещо, за което някой би казал, че е негово -- делото между двамата да дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той да плати двойно на ближния си.
/Верен 2002/
За всякакъв вид престъпление - относно вол, осел, овца, дреха или каквото и да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово - делото между двамата ще дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си.
/Библейско общество 2000/
За всякакъв вид престъпление, - относно вол, осел, овца, дреха, или какво да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово, - делото между двамата ще дойде пред съдиите: и когото осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си.
/Протестантски 1940/
За всяка спорна вещ, за вол, осел, овца, дреха, за всяка изгубена вещ, за която някой каже, че е негова, работата на двамата трябва да дойде пред съдиите: когото осъдят съдиите, той да заплати на ближния си двойно.
/Православен/
За всякакъв вид престъпление, - за вол, за осел, за овца, за дреха, за всяко загубено нещо за което би рекъл някой че е негово, - съдбата на двоицата ще дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той ще плати двойното на ближния си.
/Цариградски/
For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing which another challengeth to be his, the cause of both parties shall come before the judges; and whom the judges shall condemn, he shall pay double unto his neighbor.
/KJV/