за Христос

Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако бъде намерен крадецът, той ще заплати двойно,

Слушай Изход 22:7
Изход 22:7

Препратки:

Други преводи на Изход 22:7:

Ако някой даде на ближния си пари или вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, ако се намери крадецът, да плати двойно.
/Верен 2002/
Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, то ако бъде намерен крадецът, той ще заплати двойно,
/Библейско общество 2000/
Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази, и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако се намери крадецът той ще плати двойно,
/Протестантски 1940/
Кога някой даде на ближния си да му пази сребро или вещи, и те бъдат откраднати от къщата му, ако се намери крадецът, да заплати той двойно;
/Православен/
Ако някой даде на ближния си пари или някакви съдове да ги пази, и се откраднат от къщата на человека, ако се намери крадецът, ще плати двойно.
/Цариградски/
If a man shall deliver unto his neighbor money or stuff to keep, and it be stolen out of the man's house; if the thief be found, let him pay double.
/KJV/