за Христос

Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят копни или неожънати класове, или ниви, то, който е запалил огъня, непременно ще заплати за щетите.

Слушай Изход 22:6
Изход 22:6

Препратки:

Други преводи на Изход 22:6: