за Христос

Така ще постъпиш с говедото и с овцата си; седем дни ще остане малкото с майка си, а на седмия ден ще го посветиш на Мене.

Слушай Изход 22:30
Изход 22:30

Препратки:

Други преводи на Изход 22:30: