за Христос

Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене.

Слушай Изход 22:29
Изход 22:29

Препратки:

Други преводи на Изход 22:29: