за Христос

Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед сред Моя народ, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва.

Слушай Изход 22:25
Изход 22:25

Препратки:

Други преводи на Изход 22:25: