за Христос

Защото, ако ги тормозите по някакъв начин и те извикат към Мене, ще послушам вика им

Слушай Изход 22:23
Изход 22:23

Препратки:

Други преводи на Изход 22:23: