за Христос

Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя.

Слушай Изход 22:21
Изход 22:21

Препратки:

Други преводи на Изход 22:21: