за Христос

(Ако крадецът бъде заварен, когато е влязъл с взлом, и го ударят, и умре, няма да бъде овъзмездено кръв за него.

Слушай Изход 22:2
Изход 22:2

Препратки:

Други преводи на Изход 22:2: