за Христос

Ако някой заеме от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, ще го заплати.

Слушай Изход 22:14
Изход 22:14

Препратки:

Други преводи на Изход 22:14: