за Христос

Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.

Слушай Изход 20:12
Изход 20:12

Препратки:

Други преводи на Изход 20:12: