за Христос

Изход 2   

1 Раждане на Моисей
В това време един човек от Левиевия дом отиде и взе за жена една от Левиевите жени.
2 И жената зачена и роди син; и като видя, че беше красиво дете, го скри за три месеца.
3 Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче и го намаза със смола и катран, сложи детето в него и го скри в тръстиката при брега на реката.
4 А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще му се случи.
5 И фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледаха кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе.
6 Като го отвори, видя детето и, ето, малкото плачеше; и го съжали и каза: Това е от еврейските деца.
7 Тогава сестра му каза на фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам дойка от еврейките, за да ти кърми детето?
8 А фараоновата дъщеря й отговори: Иди. И така, момичето отиде и повика майката на детето.
9 И фараоновата дъщеря й заръча: Вземи това дете и ми го кърми, а аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го кърмеше.
10 А когато детето порасна, го доведе на фараоновата дъщеря и тя го осинови. И го наименува Моисей: Понеже, каза тя, го извадих от водата.
11 Бягството на Моисей
А дойде време, когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглото им. И видя някакъв египтянин, че биеше един евреин, един от братята му;
12 и като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка.
13 Излезе и на другия ден и, ето, двама евреи се спречкаха; и Моисей каза на виновника: Защо биеш другаря си?
14 А той отвърна: Кой те постави началник и съдия над нас? И мене ли искаш да убиеш, както уби египтянина? Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно.
15 А когато фараонът чу това, търсеше случай да убие Моисей; но Моисей побягна от фараона и се засели в Мадиамската земя.
И седна до един кладенец.
16 А мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце.
17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; Моисей стана и им помогна, и напои овцете им.
18 И като се върнаха при баща си Рагуил, той ги запита: Как дойдохте днес толкова бързо?
19 А те отговориха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля, и напои овцете.
20 Тогава той каза на дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб с нас.
21 И Моисей склони да живее при човека, който даде на Моисей дъщеря си Сепфора за жена.
22 И тя роди син; и той го наименува Герсам, защото казваше: Пришълец станах в чужда земя.
23 След дълго време египетският цар умря; а израелтяните пъшкаха под робството и извикаха; и викът им от робството стигна до Бога.
24 Бог чу пъшканията им; и Бог си спомни завета Си с Авраам, с Исаак и с Яков.
25 И Бог погледна към израелтяните и се смили над тях.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40