за Христос

И нарече мястото Маса и Мерива, поради карането на израелтяните и понеже изпитаха Господа: Дали Господ е между нас, или не?

Слушай Изход 17:7
Изход 17:7

Препратки:

Други преводи на Изход 17:7:

И нарече мястото Маса #Изпитание, Изкушение# и Мерива #Караница#, поради това, че израилевите синове се караха с него, и понеже изпитаха ГОСПОДА, като казаха: Дали ГОСПОД е между нас, или не?
/Верен 2002/
И нарече мястото Маса и Мерива, поради карането на израелците и понеже изпитаха Господа: Дали Господ е между нас, или не?
/Библейско общество 2000/
И нарече мястото Маса {Т.е., Изкушение.}*, и Мерива {Т.е., Каране.}, поради карането на израилтяните, и понеже изпитаха Господа, като казаха: Да ли е Господ между нас, или не?
/Протестантски 1940/
И нарече това място с име: Маса и Мерива , поради караницата на Израилевите синове, и защото те изкушаваха Господа, думайки: дали е между нас Господ, или не?
/Православен/
И нарече името на мястото Маса и Мерива, заради карането на Израилевите синове, и защото изкусиха Господа и казваха: Да ли е между нас Господ, или не?
/Цариградски/
And he called the name of the place Massah, and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the LORD, saying, Is the LORD among us, or not?
/KJV/