за Христос

Ето, Аз ще застана пред тебе там, на канарата в Хорив; а ти удари канарата и от нея ще потече вода, за да пие народът. И Моисей направи така пред очите на Израелевите старейшини.

Слушай Изход 17:6
Изход 17:6

Препратки:

Други преводи на Изход 17:6:

Ето, Аз ще застана пред теб там на канарата в Хорив, а ти удари канарата, и от нея ще излезе вода, за да пие народът. И Мойсей направи така пред очите на израилевите старейшини.
/Верен 2002/
Ето, Аз ще застана пред теб там, на канарата в Хорив; а ти удари канарата и от нея ще потече вода, за да пие народът. И Моисей направи така пред очите на израелските старейшини.
/Библейско общество 2000/
Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив; а ти удари канарата, и ще потече вода из нея, за да пият людете. И Моисей стори така пред очите на Израилевите старейшини.
/Протестантски 1940/
ето, Аз ще застана пред тебе там на скалата в Хорив, а ти ще удариш в скалата, и от нея ще протече вода, и народът ще пие. Тъй и направи Моисей пред очите на стареите израилски.
/Православен/
Ето, аз ще застана там пред тебе на канарата в Хорив; и ще удариш канарата, и ще излезе вода из нея да пият людете. И направи така Мойсей пред очите на старците Израилеви.
/Цариградски/
Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb; and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel.
/KJV/