за Христос

А Господ отвърна на Моисей: Мини пред народа, като вземеш със себе си някои от Израелевите старейшини; вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и върви.

Слушай Изход 17:5
Изход 17:5

Препратки:

Други преводи на Изход 17:5:

А ГОСПОД каза на Мойсей: Излез пред народа и вземи със себе си някои от израилевите старейшини; вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и иди.
/Верен 2002/
А Господ отвърна на Моисей: Мини пред народа, като вземеш със себе си някои от израелските старейшини; вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и върви.
/Библейско общество 2000/
А Господ рече на Моисея: Замини пред людете, като вземеш със себе си някои от Израилевите старейшини; вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и върви.
/Протестантски 1940/
И рече Господ на Моисея: излез пред народа, и вземи със себе си някои от стареите Израилеви; вземи в ръка и тоягата си, с която удари по водата, и иди:
/Православен/
И рече Господ Мойсею: Замини пред лицето на людете, и вземи с себе си някои от Израилевите старци; и жезъла си с който удари ти реката вземи в ръката си, и върви.
/Цариградски/
And the LORD said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel; and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go.
/KJV/