за Христос

Тогава Моисей извика към Господа: Какво да правя с този народ? Още малко и ще ме убият с камъни.

Слушай Изход 17:4
Изход 17:4

Препратки:

Други преводи на Изход 17:4: