за Христос

Затова народът се караше с Моисей: Дай ни да пием вода. А Моисей им отговори: Защо се карате с мене? Защо изпитвате Господа?

Слушай Изход 17:2
Изход 17:2

Препратки:

Други преводи на Изход 17:2: