за Христос

като каза: Ръка се повдигна против Господния престол; затова Господ ще воюва против Амалик от поколение в поколение.

Слушай Изход 17:16
Изход 17:16

Препратки:

Други преводи на Изход 17:16: