за Христос

И когато Моисей издигаше ръката си, Израел надвиваше; а когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше.

Слушай Изход 17:11
Изход 17:11

Препратки:

Други преводи на Изход 17:11: