за Христос

И Исус направи, според както му каза Моисей, и се би с Амалик; а Моисей, Аарон и Ор се качиха на върха на хълма.

Слушай Изход 17:10
Изход 17:10

Препратки:

Други преводи на Изход 17:10: