за Христос

Изход 17:1-16   

1 Вода от канарата в Рафидим
След това цялото общество израелтяни тръгнаха от пустинята Син, като пътуванията им бяха според Господнята заповед; и разположиха стан в Рафидим, където нямаше вода, за да пие народът.
2 Затова народът се караше с Моисей: Дай ни да пием вода. А Моисей им отговори: Защо се карате с мене? Защо изпитвате Господа?
3 Но народът ожадня и роптаеше против Моисей: Защо ни изведе от Египет да умориш с жажда и нас, и децата ни, и добитъка ни?
4 Тогава Моисей извика към Господа: Какво да правя с този народ? Още малко и ще ме убият с камъни.
5 А Господ отвърна на Моисей: Мини пред народа, като вземеш със себе си някои от Израелевите старейшини; вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и върви.
6 Ето, Аз ще застана пред тебе там, на канарата в Хорив; а ти удари канарата и от нея ще потече вода, за да пие народът. И Моисей направи така пред очите на Израелевите старейшини.
7 И нарече мястото Маса и Мерива, поради карането на израелтяните и понеже изпитаха Господа: Дали Господ е между нас, или не?
8 Победа над Амалик
По това време дойде Амалик и воюва против Израел в Рафидим.
9 А Моисей каза на Исус Навин: Избери ни мъже и излез да се биеш с Амалик; утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си.
10 И Исус направи, според както му каза Моисей, и се би с Амалик; а Моисей, Аарон и Ор се качиха на върха на хълма.
11 И когато Моисей издигаше ръката си, Израел надвиваше; а когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше.
12 А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисей, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепяни до залез слънце.
13 Така Исус порази Амалик и народа му с острието на меча.
14 Тогава Господ каза на Моисей: Запиши в книгата за спомен и предай на Исус това, че ще излича съвсем спомена за Амалик под небето.
15 И Моисей издигна там жертвеник, който нарече Йехова Нисий,
16 като каза: Ръка се повдигна против Господния престол; затова Господ ще воюва против Амалик от поколение в поколение.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40