за Христос

Неприятелят каза:
Ще подгоня, ще стигна, ще разделя плячката;
страстта ми ще се насити с тях;
ще изтегля меча си, ръката ми ще ги погуби.

Слушай Изход 15:9
Изход 15:9

Препратки:

Други преводи на Изход 15:9:

Врагът рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя плячката; алчността ми ще се насити от тях; ще изтръгна меча си, ръката ми ще ги погуби.
/Верен 2002/
Неприятелят каза:
Ще подгоня, ще стигна, ще разделя плячката;
ще изпитам наслада от тях;
ще изтегля меча си, ръката ми ще ги погуби.
/Библейско общество 2000/
Неприятелят рече:
Ще погна, ще стигна, ще разделя користите;
Похотта ми ще се насити върху тях;
Ще изтръгна ножа си, ръката ми ще ги погуби.
/Протестантски 1940/
Неприятелят каза: ще се втурна, ще догоня, ще разделя плячката; ще се насити с тях душата ми, ще извадя меча си, ще ги изтреби ръката ми.
/Православен/
Неприятелят рече: Ще погна, ще стигна,
Ще разделя користите: душата ми ще се насити върх тях:
Ще изтръгна ножа си: ръката ми ще ги погуби.
/Цариградски/
The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust shall be satisfied upon them; I will draw my sword, my hand shall destroy them.
/KJV/