за Христос

С превъзходното Си величие унищожи противниците Си;
даде воля на гнева Си и ги изгори като слама.

Слушай Изход 15:7
Изход 15:7

Препратки:

Други преводи на Изход 15:7: