за Христос

Десницата Ти, Господи, се прослави в сила;
десницата Ти, Господи, смаза неприятеля.

Слушай Изход 15:6
Изход 15:6

Препратки:

Други преводи на Изход 15:6: