за Христос

Колесниците на фараон и войската му хвърли в морето;
отбраните му пълководци потънаха в Червеното море.

Слушай Изход 15:4
Изход 15:4

Препратки:

Други преводи на Изход 15:4: