за Христос

После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера, защото беше горчива (затова бе наречена Мера).

Слушай Изход 15:23
Изход 15:23

Препратки:

Други преводи на Изход 15:23: