за Христос

От Червено море до планината Хорив
(15:22-18:27)
Водата в Мера

Тогава Моисей вдигна израелтяните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дни в пустинята, не намираха вода.

Слушай Изход 15:22
Изход 15:22

Препратки:

Други преводи на Изход 15:22:

Тогава Мойсей вдигна израилевите синове от Червено море и излязоха към пустинята Сур. И вървяха три дни в пустинята и не намериха вода.
/Верен 2002/
Тогава Моисей вдигна израелците от Червеното море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дена в пустинята, не намираха вода.
/Библейско общество 2000/
Тогава Моисей дигна израилтяните от Червеното Море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дена в пустинята не намираха вода.
/Протестантски 1940/
Тогава Моисей поведе израилтяните от Червено море, и те влязоха в пустиня Сур; и вървяха из пустинята три дни и не намираха вода.
/Православен/
Тогаз дигна Моисей Израиляните от Червено Море, и излязоха към пустинята Сур; и ходиха три дни в пустинята, и не намерваха вода.
/Цариградски/
So Moses brought Israel from the Red sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.
/KJV/