за Христос

а Мариам им пееше ответно:
Пейте на Господа, защото е издигнат нависоко;
коня и ездача му хвърли в морето.

Слушай Изход 15:21
Изход 15:21

Препратки:

Други преводи на Изход 15:21: